Visitors Feedback Form


   | 
United Republic of Tanzania  
 
  • Mwl. Julius K. Nyerere
  • Sheikh Abeid Amani Karume
How Do I
Read More » ...
 
 
Home HOW DO I Join
GOVERNMENT OFFICE RESPONSIBLE
Nationa Social Security Fund - NSSF

RATING
Usefulness
()
Ease of Access
()
 

Kujiunga na Shirika la Taifa la Hifadhi ya jamii (NSSF), tafadhali fika katika ofisi yoyote ya NSSF iliyo karibu yako kwa zoezi la uandikishaji ukiwa na picha moja ya passport size. Baada ya kuandikishwa utapatiwa kitambulisho cha uanachama kitakachokuwezesha kuanza kuchangia katika akaunti yako ya uanachama.

Kwa wale waajiriwa, mwajiri anaweza kuwasiliana na mkaguzi husika wa eneo lake na kupanga siku ambayo mkaguzi atafika ofisini au katika eneo lolote watakalokubaliana kwaajili ya zoezi la uandikishaji.

Mtu yeyote aliyejiajiri, mkulima, mfanyakazi wa ndani, wafanya biashara wadogo wadogo wanaweza kujiandikisha kwa hiari na kulipia kadiri ya uwezo wake kuanzia shilingi 20,000 kwa mwezi (asilimia 20 ya mshahara wa kima cha chini (KCC) wa serikali) na atapata mafao yote saba yatolewayo na Mfuko wa Hifadhi ya Jamii..

Source: Government Portal Content Team, Last Reviewed on: 31-10-2018
 
Click here to subscribe this page
Subscribe new content on this page