Fomu ya Maoni


   | 
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania  
 
Nifanyeje
Soma zaidi » ...
 
 
Mwanzo Nifanyeje Kupata
OFISI INAYOHUSIKA
Wizara ya Viwanda na Biashara

THAMANISHA
Inafaa
()
Inafikika Kirahisi
()
 

Hiki ni kibali maalum cha Serikali kinachotolewa kwa mfanyabiashara yeyote anapotaka kufanya biashara hapa nchini. Sheria ya Leseni za Biashara Na. 25 ya 1972 – Kifungu cha 3(a) kimeweka bayana kuwa, Kibali hicho maalumu kinaitwa Leseni ya Biashara. Kwa hiyo basi, kufanya biashara yoyote bila kuwa na kibali hiki ni kosa la jinai.

 1. Ili Mwombaji Apate Leseni ya Biashara anapaswa kuambatisha Nyaraka Zifuatazo:-
 • Nakala ya hati ya kuandikisha jina la Biashara au Kampuni (Photocopy of Certificate of Incorporation or Registration & Extract);
 • “Memorandum, and Articles of Association” ambazo zitaonyesha kuwa Kampuni imeruhusiwa kisheria kufanya biashara inayoombwa, pamoja  na majina ya wamiliki wa kampuni, hisa zao na utaifa wao;
 • Uthibitisho wa uraia kwa kuwasilisha nakala ya hati ya kusafiri nje ya nchi ya Tanzania au hati ya kusafiria katika nchi za Afrika Mashariki, cheti cha kuzaliwa au hati ya kiapo (Affidavit) kuonesha kuwa ni Mtanzania, na kama mgeni alete hati ya kuishi nchini daraja-A (Residence Permit Class A).
 • Endapo wenye hisa wote wapo nje ya nchi itabidi maombi yaambatane na hati ya kiwakili (Power of Attorney) ya kumpa mamlaka raia wa Tanzania, raia wa kigeni mwenye hati ya kuishi nchini daraja “A” au hati ya kufanya kazi nchini daraja “B” zinazoainisha kuwa anasimamia kampuni husika.
 • Nakala ya ushahidi wa maandishi kuwa ana mahali pa kufanyia biashara (lease agreement, Title deed, Certificate of occupancy, e.t.c);
 • Hati ya kujiandikisha kama mlipa kodi (Tax Payer Identification Number - TIN).
 • Hati ya Kulipa Kodi (Tax Clearance Certificate).
 1. Hatua za kufuata ili kupata Leseni:
 • Jaza fomu ya maombi  ya Leseni (TFN 211 ya 2004)    
 • Ambatisha nyaraka kama ilivyoainishwa hapo juu kwa ajili ya ukaguzi (assessment)  na kujulishwa kiasi cha ada cha kulipia;
 • Kwa biashara za Kundi A, malipo yafanyike kupitia Benki ya CRDB mahali popote kwa kutumia Akaunti Namba 0150413356300; Jina Revenue Collection Trading License – MIT;
 • Wasilisha “pay in slip” ya Benki ili kupata risiti halali ya Serikali;

 

Chanzo: Kamati ya Taarifa za Tovuti Kuu ya Serikali, Taarifa hizi Zilirekebishwa: 28-01-2016
 
Click here to subscribe this page
Subscribe new content on this page